Hidden

  • Laserový Billboard

    Čo je laserový billboard? Predstavte si permanentné premietanie loga firmy na Empire state building, pyramídy či doko...