Asistent obchodného oddelenia

Nástupný plat 1000 EUR brutto

Náplň práce:

Asistent obchodného oddelenia bude svoj pracovný čas venovať podpore obchodných aktivít spoločnosti, t.j. zabezpečovanie štandardnej obchodnej činnosti. Jeho úlohou bude komplexné zabezpečenie obchodného procesu, aktívna práca s existujúcou databázou klientov, ich oslovovanie, ponuka služieb, vyhodnotenie a reporting.

-           bežné administratívne práce a korešpondencia pre príslušné oddelenie – tvorenie ponúk, ich rozosielanie spolu s prospektami a cenníkmi na adresy vedené v databáze, ktorá bola vytvorená na základe predošlých kontaktov, príprava rôznych dokumentov aj pre ostatných kolegov v prípade potreby a pod.

-           komunikácia so zákazníkmi oddelenia - vybavovanie telefonátov, faxovanie, podávanie telefonických informácií o ponuke oddelenia, zabezpečenie telefonických informácií (cenové ponuky od rôznych dodávateľov)

                          -           pravidelné dopĺňanie prospektov a cenníkov

-           príprava dokumentov súvisiacich s exportom v rámci EU aj mimo EU (EUR1 ATR, COO, atď.)

-           komunikácia s obchodnou komorou a colným úradom

                          -           zostavovanie cenníkov podľa podkladov

                          -           podľa  podkladov a na požiadanie vypracovanie cenových ponúk

                          -           vybavovanie menších objednávok

                          -           sledovanie stavu objednávok

-           uzatváranie obchodného procesu v internom systéme, informácie o odoslaní výrobku zákazníkovi

-           týždenný a mesačný reporting pre obchodné oddelenie

  

Požiadavky :

 • Stredoškolské vzdelanie
 • znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
 • práca s PC (MS Office, www, ...), 
 • komunikatívnosť
 • vodičský preukaz
 • občianska bezúhonnosť

 Benefity:

 • práca v stabilnej slovenskej spoločnosti
 • hodiny anglického jazyka s native speakerom
 • služobný telefón, notebook
 • k dispozícii služobné auto
 • možnosť kariérneho rastu
 • možnosť účasti na medzinárodných výstavách
 • teambuildingy a mnoho ďalších

 

Ak Vás zaujala táto pracovná ponuka, neváhajte a pošlite nám CV na adresu: [email protected]

Zároveň prosíme o uvedenie súhlasu so spracovaním údajov:

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (KVANT LASERS s.r.o.) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov.